Tuesday, August 29, 2006

Schapendrijven op 10 september 2006


Aanvankelijk bestond er bij de Stichting Schelfhorstpark nog de nodige twijfel of in verband met het vervoersverbod voor schapen dit evenement nog doorgang kon vinden of dat er naar mogelijke alternatieven moest worden gezocht. De maatregelen van het ministerie zijn inmiddels versoepeld en daarop is het besluit om door te gaan genomen. Als aanvulling op het in de poster aangegeven programma is er die zondag ook een "stier" waarop de geoefenden hun rijkunsten kunnen bewijzen!

Monday, August 28, 2006

Bericht TC Tubantia

28 augustus 2006

Chillen, dissen en rappen bij de picknicktafel

ALMELO - Naam: - Stefan van Lange- Leeftijd: 15 jaar- Woonplaats:- Almelo- Dierbaar plekje:- picknicktafel in - Schelfhorstpark- in Almelo- Beroep: scholier, krantenbezorger

Samen met zijn vrienden is Stefan van Lange bijna iedere dag in het Schelfhorstpark te vinden. Altijd op dezelfde plek, bij de picknicktafel. Dat is zijn favoriete plek in Almelo. ‘Daar kun je praten met vrienden, chillen, dissen en rappen.’
Stefan is naast scholier en krantenbezorger ook rapper en vormt samen met zijn twee vrienden Ivan Sanchez Pareja en Melkon Joussif de rapgroep Grenzeloze Machten. Rappen doet hij vaak bij de picknicktafel, zijn favoriete plek in Almelo.
Ook rappen óver zijn favoriete plek: ‘Voor ons is dit geen gewone picknicktafel. Ben er van ’s ochtends vroeg, tot laat in de avond. Voor jullie is het een tafel met twee bankjes ernaast. Voor mij de plek in Almelo-Noord waar ik mijn rijms doorgeef. De plek waar ik dagelijks beland, de plek zonder enige trammelant. Als ik niet lekker in me vel zit, is het de plek waar ik naar verlang. Het is soms Ongelukslaan 13, want we bespreken onze levensweg. Mijn plek laat je wegdromen, je wordt niet op je plaats gezet. Chillend met kameraden, luisterend naar Opgezwolle, praten over onze liefde en verdriet. Ik zet mijn shit in de krant, houd het niet meer verborgen. Het is wel grappig want wij moeten die kranten de volgende dag bezorgen.’

Tuesday, August 15, 2006

Bericht uit TC Tubantia 15 augustus 2006

Park in Schelfhorst krijgt vast podium

ALMELO – Het Schelfhorstpark in Almelo krijgt een vast podium voor activiteiten die er plaatshebben. Voorzitter Meta Meijer van de stichting Schelfhorstpark is ervan overtuigd dat het binnen afzienbare tijd aangelegd kan worden. Ze verwacht dat de gemeente en/of sponsors bereid zijn om met het benodigde geld over de brug te komen.

‘Ik acht de kans zeer groot dat het vaste podium er komt’, zegt Meijer. ‘Al is het misschien niet dit jaar of in 2007, maar het komt er echt zo goed als zeker.’ Bij het podium zal bovendien een opslagruimte voor materialen gerealiseerd worden. Het is de bedoeling dat het podium wordt gesitueerd in het hart van het park tegen het bos aan nabij het kunstwerk met de betonnen palen. Dat pakt akoestisch gezien het beste uit. De wijk de Schelfhorst zal zo het minst hinder ondervinden van eventuele geluidsoverlast bij activiteiten. Dat is eerder ook al gebleken, omdat het geluid dan richting de Sluitersveldssingel draagt.
De preses van de stichting die sinds ruim drie jaar met steeds meer succes allerlei evenementen houdt in het Schelfhorstpark, noemt het ook noodzakelijk dat er een vast podium in het park komt. Want tot nu toe moet er telkens, indien nodig bij een activiteit een mobiel podium gehuurd worden. Daarnaast dienen ook iedere keer tijdelijke voorzieningen getroffen te worden voor bijvoorbeeld water en elektra, waaronder het huren van een aggregaat. Meijer: ‘Dit kost natuurlijk veel geld, wat we ook beter kunnen gebruiken. En die basisaansluitingen op de waterleiding en het elektrisch net zijn gewoon noodzakelijk in het park om op een volwaardige manier evenementen te kunnen organiseren.’
De stichting vond inmiddels ook uit dat het Schelfhorstpark zo’n 35 jaar geleden, toen de nieuwbouwwijk de Schelfhorst gaandeweg ontstond, door de gemeente is aangelegd als een evenementen- en calamiteitenterrein. Dat zegt volgens Meijer voldoende. De gemeente zou er nu dan ook voor moeten zorgen dat er eindelijk volwaardige water- en elektriciteitsvoorzieningen in het park komen.
De voorzitter concludeert dat de loop erin zit wat betreft de activiteiten in het Schelfhorstpark, die overigens niet altijd door de stichting worden opgezet. Die evenementen varieren van het oogstfeest dat afgelopen dinsdag is gehouden en het Hob-Nob muziekfestival tot aan de winterloop en schaatsactiviteiten op de vijver. Er komt steeds publiek uit heel de stad op af.
‘Na drie jaar kunnen we wel stellen dat het Schelfhorstpark herondekt is voor de hele stad’, verklaart Meijer. ‘En dat terwijl zo’n vier jaar terug er even sprake van was dat het hele park zou verdwijnen om het vol te plempen met nieuwbouw van verpleegoord Huize Friso. Gelukkig zijn die plannen nooit uitgevoerd.’
Ze herinnert eraan dat wethouder R. van Broekhoven van Economische Zaken, tevens wijkwethouder van de Schelfhorst, onlangs aankondigde dat hij zich zal inspannen om een openluchtconcert van het Orkest van het Oosten in het Schelfhorstpark te regelen.
En dat is niet de enige bijzondere activiteit die nog te wachten staat. Er worden over enige tijd 15.000 bloembollen rond het kunstwerk midden in het park geplant. Meijer: ‘Dat wordt een kunstwerk op zich als die bollen gaan uitkomen. Want dan is er een yin- en yang-figuur te zien.’

Friday, August 11, 2006

Rogge Oogst Schelfhorstpark 8 augustus 2006De hoofdentree van hetSchelfhorstpark was op passende wijze "versiert" voor de rogge-oogst.


Op de drie infoborden in het park werd al ruim van tevoren aankondiging gedaan van dit jaarlijks evenement.


Stadsomroeper Rene Coupee kondigde op zijn specifieke wijze de opening van de rogge-oogst aan.


In zijn openingstoespraak hield voorzitter LTO Jan Bolscher een warm pleidooi voor instandhouding van deze plattelandscultuur in de stad!!


Onder het toeziend oog van stadsomroeper Rene Coupee verricht voorzitter LTO Jan Bolscher de formele opening door overhandiging de geoogste rogge aan voorzitter Meta Meijer van de Stichting Schelfhorstpark

Thursday, August 10, 2006Na de openingshandeling deed Jan Bolscher een poging een pannenkoekje te bakken van eigen deeg!


Na de openingshandeling maakten stadsomroeper Rene Coupee, voorzitter LTO-Noord Jan Bolscher en voorzitter van de Stichting Schelfhorstpark Meta Meijer een rondgang bij de informatiestands.


Een proffesionele deelnemer aan de fietsvierdaagse genoot zichtbaar van het oogstgebeuren. Misschien Floyd Landiss??


De leden van de dansgroepen De Broakmoaten en De Korenaer oogsten op traditionele wijze de rogge.In de middagpauze werden op traditionele wijze de zelf gebakken pannenkoeken genuttigd.


Ook voorzitter van LTO-Noord Jan Bolscher, die de opening verrichtte, stond zijn mannetje!


Een "landelijk" beeld in een stadspark

Tuesday, August 08, 2006

Rogge-oogst Schelfhorstpark 8 augustus 2006Het eindresultaat na intensieve arbeid:

zes "garven" samengebonden tot "gast"

Monday, August 07, 2006

Vandalen bezig geweest in het park.

Vandaag hebben de boeren Brookmaten en Korenaren een klein deel van de rogge geoogst om de activiteit van morgen te promoten. Er staat bij de ingang van het park twee prachtige schoven. In het park op de Esch waren ook twee exemplaren, nu slechts nog maar een. Enkele vandalen vonden het blijkbaar nodig om een van de schoven in brand te steken. Gelukkig was er een goed 'noaber' alert om het te blussen.
Er is bij de politie aangifte hierover gedaan.

Voorbereiding voor de Rogge Oogst op 8 augustus

Bij de ingang zijn schoven geplaatst.

Thursday, August 03, 2006

Nieuws van de Stichtingschelfhorstpark

Schelfhorstpark wordt razend populair.

De stichting Schelfhorstpark is enigszins verrast over de populariteit dat het park momenteel geniet.

Zo’n drie jaar geleden onder aanmoediging van de stadsdeel coördinator Noord-Oost Almelo zijn de leden van de stichting begonnen met het ontplooien van activiteiten in het park. De activiteiten bleken positief aan te slaan bij de bewoners van de wijk en de stad.

De stichting communiceert regelmatig met de gemeente over verbetering van voorzieningen die het park toebehoort. Ook is zij aanwezig bij organisatie overleggen georganiseerd door de wijkwethouder. Deze overleggen zijn bedoeld om elkaar te informeren over activiteiten en knelpunten in de wijk. De deelnemende wijkorganisaties bestaan uit de wijkcommissie, SSS, winkeliervereniging, scholen, jeugdpassers commissie enzovoort. Deze groepen doen verslag van gehouden en geplande activiteiten. Wij als stichting Schelfhorstpark melden daar ook uitvoering onze plannen.

Wij pretenderen niet dat wij, de Stichting Schelfhorstpark het alleenrecht van het park hebben. Integendeel. De voorzieningen in het park moeten worden verbeterd. Dit omdat, als je iets in het park wilt organiseren, de hoge kosten van inhuur van podia, stroom enzovoort niet de subsidie en sponsor bijdragen ‘opslokt’. Wij dragen ons steentje bij door te zoeken naar sponsoren die onze wensen in nauw overleg met de gemeente ondersteunt. Tot nu toe hebben wij met sponsorgeld een tweetal picknickbankjes, informatieborden, het accentueren van de hoofdingang en de aanplant van bloembollen in samenwerking met de gemeente gerealiseerd.

De stichting HOB-NOB 2000 heeft ons in een vroeg stadium geïnformeerd over de plannen van hun festival. Dat was netjes en correct van hen vonden wij. Zo bleven wij op de hoogte van de plannen.

Uit de lokale krant TC Tubantia vernamen wij dat de jeugdpassers van de Schelfhorst hun laatste activiteit van het seizoen hebben gehouden in de vijver in het Schelfhorstpark. Informatie vooraf naar de stichting zou erg op prijs zijn gesteld.

Ook lazen wij in de regionale krant De Roskam dat ‘onze’ wijkwethouder voornemens is om het Orkest van het Oosten jaarlijks te laten optreden in het park. Wij hadden het plezierig gevonden om dat van de wethouder zelf te horen. Over communicatie tussen vrijwilligers en gemeente valt er nog wel wat te verbeteren lijkt ons.

En nu maandag op 1 augustus lezen wij in TC Tubantia dat er een Yentl dag op 6 augustus wordt georganiseerd in het Schelfhorstpark

Eigenlijk zijn wij er ‘beretrots’ op dat mede vanwege onze geslaagde activiteiten heel Almelo het Schelfhorstpark heeft (her)ontdekt. Al zouden we het op prijs hebben gesteld als initiërende leden van de Stichting Schelfhorstpark wij persoonlijk in kennis waren gesteld van al deze leuke activiteiten in het park.