Saturday, December 27, 2014

Nog 22 dagen tot de 10de Winterloop

Overal in de Schelfhorst en de stad aankondigingen te zien van de 10de Winterlop

Tuesday, December 02, 2014

Het te lopen parcours uitzetten

Samen met Alwin van Es het te lopen parcours in beeld gebracht op de plattegrond.


Tuesday, July 29, 2014

Schelfhorstpark valt weer in de prijzen.
In 2008 heeft het Schelfhorstpark voor de eerste keer deze speciale erkenning gekregen van Engeland. Het was ook de eerste keer dat Engeland deze erkenning aan een buitenlandse park heeft uitgereikt. Het Schelfhorstpark is trots dat het nu in 2014 voor de 6de keer de vlag mag hijsen.


Wednesday, May 28, 2014

De Betonkanorace in het Schelfhorstpark van 30,31 mei en 1 juni 2014.

De stichting Schelfhorstpark wenst De organisatie van de Betonkanorace 2014 het Netwerkschool Twente te Almelo, onderdeel van het ROC van Twente. Samen met andere opleidingen van het ROC van Twente en met name, Anne Nijhof, Jan Herm Klein Legtenberg, Rudi ten Bolscher, Marcel Oude Avenhuis heel veel succes. 
betonkano-boekje-2In het weekend van 30, 31 mei en 1 juni. zullen verschillende MBO- en HBO-scholen en universiteiten in verschillende races strijden om de titel “Beste MBO-school”, Beste HBO-school” en “Beste Universiteit”.
Studenten van technische ROC’s, Hogescholen en Universiteiten nemen deel aan de race.
Een race waarbij studenten het in zelf gemaakte betonnen kano’s tegen elkaar opnemen.
Het is een gezellig, sportieve en bijzondere mogelijkheid om te laten zien dat beton niet alleen bruikbaar is voor funderingen en grondkeringen.
betonkano-boekje-4De kano’s moeten allerlei eisen voldoen die zijn vastgesteld in het betonkanorace reglement. De kano moet licht, sterk en stabiel zijn, met de bedoeling om deze naar de finish te varen.
De BKR is niet alleen een dag kanovaren… er wordt een programma voor het hele weekend opgesteld.
Het contact met het bedrijfsleven, studenten en andere instellingen staan naast de gezelligheid centraal.
Locatie
De mooie locatie waar dit allemaal georganiseerd wordt is het Schelfhorstpark in Almelo. Op het Schelfhorstpark hebben we alles bij elkaar: de wedstrijdlocatie, een kampeerterrein en een                                                               grote feesttent.
klik op de link voor meer informatie ; http://www.betonkanorace-2014.nl/

Monday, May 19, 2014

Vandalisme, zo jammer en zinloos


Helaas weer eens zinloze vernielingen in het park. Deze keer de informatieborden vernield. Wat bezield ze toch, foei!

Friday, February 28, 2014

Let op APV voor het SchelfhorstparkDeze APV geldt ook voor het Schelfhorstpark


Raadsbesluit van 8 september 2010, houdende vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening.
2:57  Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: 

a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is; 

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of trapveld of op een andere door het college aangewezen plaats; 

c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk
dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen. 
2. Het in het eerste lid, onder a, gestelde verbod geldt niet in gebieden die door het college
zijn aangewezen als hondenuitlaatgebieden. 
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of
houder  van een hond zich vanwege zijn handicap door een blindengeleide- of hulphond
laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een
eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot
blindengeleide- of hulphond.
4. Het college kan buiten de bebouwde kom gebieden aanwijzen waar een verplichting
geldt tot het aanlijnen van de hond.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet
van uitwerpselen ontdoet op wegen binnen de bebouwde kom. 
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven:
a. indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen
onmiddellijk worden verwijderd;
b. op plaatsen die door het college zijn aangewezen als hondenuitlaatstroken;
c. in gebieden die krachtens artikel 2:57, lid 2, door het college zijn aangewezen als
hondenuitlaatgebieden.
3. De eigenaar of houder van een hond is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar,
belast met de zorg voor de naleving van het in dit artikel bepaalde, aan te tonen dat hij
bij het uitlaten van de hond een deugdelijk opruimmiddel bij zich heeft, dat gezien de
vorm en constructie als zodanig geschikt is voor het verwijderen van uitwerpselen.
4. De strafbaarheid van de geboden genoemd in het eerste lid en derde lid gelden niet
voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een blindengeleide- of hulphond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot blindengeleide- of hulphond. 


Saturday, February 15, 2014

Reparaties in het park

De palen van de informatie bord bij de ingang van het park zijn vernieuwd.
 
Ook de vlaggenmast is hersteld.

Thursday, January 23, 2014

Posters in het park na afloop van de 9de Winterloop.

Deze posters hangen in de 3 vitrines van het Schelfhorstpark.
Een impressie voor wandelaars in het park.
Ik zeg doen!

Tuesday, January 21, 2014

Gevonden

Tijdens de winterloop is een telefoon gevonden. Neem contact op met de verloren apparaat of bel met Meta Meijer 0546-866251

Filmpje Winterloop 2014

Klik op de link: http://youtu.be/2MDfFHhjal8>

Sunday, January 19, 2014

Officiële wedstrijduitslagen Winterloop 19 januari 2 ,4,6 en 10 km

Omdat het wedstrijdsecretariaat een ander programma beheert dan het park is in de uitslagen niet vermeld de woonplaats en geboortedatum.
Ingeschreven deelnemers 190
Foto's volgen.
zie ook voor foto's  http://www.almelonieuws.nl/ en /http://twentsefotosite.nl/

                                                         UITSLAGEN 2 KM

Plts   StNr   Naam                  Uitsl    Tijd    Km/Uur  Tijd/Km
 
   1   5090  Hammink, Nikita         1e m     8:42  13,793     4:21 
   2   5071  Kolmschot, Lauraine     2e m     9:11  13,067     4:35 
   3   5078  Rekers, Maureen         3e m     9:17  12,926     4:38 
   4   5089  Hammink, Kayleigh       4e m     9:43  12,350     4:51 
   5   5105  Es van, Lisanne         5e m     9:52  12,162     4:56 
   6   5104  Holtkamp, Lise          6e m     9:54  12,121     4:57 
   7   5073  Edelijn, Kimi           1e j     9:55  12,101     4:57 
   8   5088  Beerling, Matthijs      2e j    10:00  12,000     5:00 
   9   5102  Steeg van de, Lars      3e j    10:02  11,960     5:01 
  10   5081  Seesink, Paul           4e j    10:02  11,960     5:01 
  11   5069  Vogelenzang, Jamary     5e j    10:41  11,232     5:20 
  12   5070  Oorschot van, Jordy     6e j    10:46  11,146     5:23 
  13   5103  Steeg van de, Mirte     7e m    11:32  10,405     5:46 
  14   5101  Hendriks, Famke         8e m    11:32  10,405     5:46 
  15   5072  Kruisselbrink, Marleen   9 m    11:33  10,390     5:46 
  16   5068  Winkel, Paula           10 m    11:41  10,271     5:50 
  17   5084  Soppe, Niek             7e j    11:54  10,084     5:57 
  18   5085  Soppe, Jesse            8e j    11:57  10,042     5:58 
  19   5077  Kremer, Nathalie       11e m    11:59  10,014     5:59 
  20   5095  Haverkate, Estel       12e m    12:10   9,863     6:05 
  21   5100  Hendriks, Jetske       13e m    12:11   9,850     6:05 
  22   5099  Aa van der, Merlijn     9e j    12:14   9,809     6:07 
  23   5074  Smit, Olle             10e j    12:52   9,326     6:26 
  24   5098  Verschut, Regula       14e m    12:56   9,278     6:28 
  25   5087  Veldhuis, Nanoescha    15e m    13:02   9,207     6:31 
  26   5086  Soppe, Bjorn           11e j    13:06   9,160     6:33 
  27   5094  Frieling, Lotte        16e m    13:06   9,160     6:33 
  28   5082  Schroer, Sophie        17e m    13:22   8,978     6:41 
  29   5083  Poppe, Ellemijn        18e m    13:22   8,978     6:41 
  30   5075  Beunk, Elma            19e m    13:38   8,802     6:49 
  31   5076  Kremer, Sil            12e j    13:40   8,780     6:50 
  32   5091  Melis van, Pien        20e m    13:47   8,706     6:53 
  33   5097  Klok, Tessa            21e m    14:13   8,441     7:06 
  34   5096  Klok, Patrick          13e j    14:13   8,441     7:06 
  35   5080  Rijmenam van,Jacqueline22e m    14:29   8,285     7:14 
  36   5093  Tevel, Famke           23e m    15:02   7,982     7:31 
  37   5079  Buter, Esmee           24e m    15:59   7,508     7:59 
  38   5092  Krake, Tess            25e m    16:00   7,500     8:00 

                          
            UITSLAGENLIJST - 4 KM 
Plts   StNr   Naam                  Uitsl    Tijd      Km/Uur  Tijd/Km
  1   4070  Molenaar, Luuk         1e M     16:28     14,575     4:07 
   2   4066  Rijper, Bauke          2e M     16:41     14,386     4:10 
   3   4067  Rijper, Jetse          3e M     17:02     14,090     4:15 
   4   4064  Jacobs, Wies           1e V     18:43     12,823     4:40 
   5   4069  Dierink, Stijn         4e M     19:08      2,544     4:47 
   6   4062  Korthals, Dieter       5e M     19:13     12,489     4:48 
   7   4068  Marle van, Tijs        6e M     19:16     12,457     4:49 
   8   4058  Poppe, Bas             7e M     20:52     11,502     5:13 
   9   4059  Smit, Jurjan           8e M     21:17     11,276     5:19 
  10   4097  Monfils, Carolien      2e V     21:19     11,259     5:19 
  11   4096  Bruggert, Sten         9e M     21:20     11,250     5:20 
  12   4061  Smit, Jobbe           10e M     22:01     10,901     5:30 
  13   4072  Nijkamp, Monique       3e V     22:22     10,730     5:35 
  14   4060  Smit, Lieke            4e V     23:01     10,427     5:45 
  15   4099  Vogelezang, Piet      11e M     23:02     10,420     5:45 
  16   4095  Loo van, Martin       12e M     23:04     10,405     5:46 
  17   4098  Tuinman, Anke          5e V     23:05     10,397     5:46 
  18   4075  Beek ter, Anne         6e V     23:08     10,375     5:47 
  19   4065  Zondervan, Ina         7e V     23:26     10,242     5:51 
  20   4054  Elzinga, Ingrid        8e V     23:39     10,148     5:54 
  21   4073  Beld, Sandra           9e V     24:54      9,639     6:13 
  22   4057  Roelofs, Francien      10e V    24:56      9,626     6:14 
  23   4055  Faas, Hans             13e M    24:58      9,613     6:14 
  24   4078  Molenaar, Lisa         11e V    25:46      9,314     6:26 
  25   4056  Heck, Marjolein        12e V    26:24      9,091     6:36 
  26   4071  Tornij, Emilija        13e V    26:54      8,922     6:43 
  27   4076  Kamphuis, Jolanda      14e V    26:57      8,905     6:44 
  28   4063  Hofman, Isabel         15e V    27:01      8,883     6:45 
  29   4074  Hofste, Harriet        16e V    30:32      7,860     7:38 
  30   4082  Nijhuis, Manuela       17e V    34:12    7,018     8:33 
                           UITSLAGENLIJST - 6 KM
Plts   StNr   Naam                  Uitsl   Tijd      Km/Uur      Tijd/Km
   1   6120  Minnen van, Branco     1e M    23:59     15,010     3:59 
   2   6101  Berkhof, Edwin         2e M    24:28     14,714     4:04 
   3   6111  Hendriks, Gert-Jan     3e M    25:11     14,295     4:11 
   4   6108  Oldenhuis, Peter       4e M    25:28     14,136     4:14 
   5   6103  Berkhof, Geert          5e M    26:38     13,517     4:26
   6   6129  Marle van, Max         6e M    26:50     13,416     4:28 
  7   6092  Schoormans, Cees       7e M    27:08     13,268     4:31 
   8   6124  Schonewille, Nadinja   1e V    28:26     12,661     4:44 
   9   6134  Sekmen, Mirjam         2e V    28:38     12,573     4:46 
  10   6114  Kuiper, Joop           8e M    30:14     11,907     5:02 
  11   6118  Jacobs, Fiona          3e V    30:15     11,901     5:02 
  12   6121  Pauelsen, Peter        9e M    31:00     11,613     5:10 
  13   6089  Veldhuis, Kenneth     10e M    31:43     11,350     5:17 
  14   6083  Perik, Roy            11e M    31:58     11,262     5:19 
  15   6109  Berkhof, Sjoukje        4e V    32:15     11,163     5:22 
  16   6117  Schuller, Henk        12e M    32:39     11,026     5:26 
  17   6096  Baan-Grob, Marscha     5e V    32:51     10,959     5:28 
  18   6087  Krijgsveld, Peter      13e M   33:07     10,871     5:31 
  19   6107  Wierik te, Chantal       6e V   33:08     10,865     5:31 
  20   6097  Kootstra, Oscar        14e M   33:09     10,860     5:31 
  21   6084  Bakker, Steven         15e M   33:12     10,843     5:32 
  22   6132  Berends, Chantal         7e V   33:14     10,832     5:32 
  23   6085  Veldhuis, Yannick       16e M   33:19     10,805     5:33 
  24   6098  Kootstra, Ellen          8e V   33:21     10,795     5:33 
  25   6131  Stuurma, Arno           17e M   33:39     10,698     5:36 
  26   6130  Mensen, Jarno           18e M   33:41     10,688     5:36 
  27   6135  Schroder, Ria            9e V   33:50     10,640     5:38 
  28   6126  Drenth, Be              19e M   34:05     10,562     5:40 
  29   6136  Franken, Ton            20e M   34:21     10,480     5:43 
  30   6086  Stokkelaar, Seline      10e V   34:28     10,445     5:44 
  31   6113  Hemert van, Mirjam     11e V   34:29     10,440     5:44 
  32   6106  Groothuis, Jolanda     12e V   34:29     10,440     5:44 
  33   6116  Houwaart, Natalie      13e V   34:52     10,325     5:48 
  34   6094  Bouma, Gea              14e V   35:54     10,028     5:59 
  35   6093  Veldhuis, Han   55     21e M   36:03      9,986     6:00 
  36   6110  Boerrigter, Evelien     15e V   36:09      9,959     6:01 
  37   6104  Overgoor, Truus        16e V   36:11      9,949     6:01 
  38   6127  Gierveld, Richard      22e M    36:24      9,890     6:04 
  39   6123  Veldman, Marc          23e M   36:27      9,877     6:04 
  40   6122  Muis, Renate    75     17e V    36:40      9,818     6:06 
  41   6125  Schonewille, Paulien   18e V   36:53      9,761     6:08 
  42   6100  Evers, Ria      51     19e V   37:11      9,682     6:11 
  43   6133  Goede de, Henk   5     24e M   37:12      9,677     6:12 
  44   6128  Ligtenberg, Dennis     25e M   37:13      9,673     6:12 
  45   6091  Poppe, Huub            26e M   37:14      9,669     6:12 
  46   6105  Prenger, Peter         27e M    37:22      9,634     6:13 
  47   6119  Melis van, Heidi 2     20e V    37:35      9,579     6:15 
  48   6090  Staal, Judith          21e V    38:30      9,351     6:25 
  49   6112  Boerrigter, Stefanie   22e V    38:35      9,330     6:25 
  50   6095  Oonk, Elles            23e V    40:05      8,981     6:40 
  51   6115  Sikkema, Fredesiane    24e V   40:44      8,838     6:47 
  52   6099  Wal van der, Jacqueline25e V   42:20      8,504     7:03 
  53   6102  Pijkeren van, Christine 26eV   42:20      8,504      7:03 
            UITSLAGENLIJST - 10 KM
Plts   StNr   Naam                Uitsl     Tijd       Km/Uur   Tijd/Km
   1   7096  Boer de, Mike       1e M    40:49      14,700     4:04 
   2   7065  Pauelsen, Davey       2e M     42:01      14,280     4:12 
   3   7046  Vogelenzang, Rhijdel  3e M     42:38      14,073     4:15 
   4   7064  Jacobs, Marcel        4e M     43:06      13,921     4:18 
   5   7068  Marle van, Frank      5e M     43:30      13,793     4:21 
   6   7094  Haarhuis, Michel      6e M     43:47      13,704     4:22 
   7   7092  Ruiter de, Hans-Peter 7e M     44:10      13,585     4:25 
   8   7085  Korte, Rene           8e M     44:24      13,514     4:26 
   9   7086  Nijkamp, Bert         9e M     44:53      13,368     4:29 
  10   7083  Stevense, Leon        10e M    45:55      13,067     4:35 
  11   7091  Schothuis, Wiliam     11e M    46:15      12,973     4:37 
  12   7055  Harmsel ter, Serge    12e M    47:10      12,721     4:43 
  13   7066  Hope, Penelope         1e V    48:07      12,470     4:48 
  14   7062  Schroer, Ronald       13e M    49:07      12,216     4:54 
  15   7090  Elfrink, Erwin        14e M    49:34      12,105     4:57 
  16   7057  Toorn van de, Miranda  2e V    50:10      11,960     5:01 
  17   7056  Sibma, Ruben          15e M    50:24      11,905     5:02 
  18   7088  Tuinman, Mattijs      16e M    50:57      11,776     5:05 
  19   7053  Leestemaker,Gerdijanne 3e V    51:29      11,654     5:08 
  20   7099  Boer de, Dennis       17e M    51:31      11,647     5:09 
  21   7060  Peters, Benno         18e M    52:10      11,502     5:13 
  22   7081  Obermeijer, Wendy      4e V    52:28      11,436     5:14 
  24   7051  Plas van der, Paul    19e M    52:53      11,346     5:17 
  25   7082  Petersen, Tjitske      5e V    53:02      11,314     5:18 
  26   7054  Jannink, Arnold       20e M    53:10      11,285     5:19 
  27   7070  Wit de, Sander 64     21e M    53:17      11,261     5:19 
  28   7078  Rogers, Kyle  987     22e M    53:23      11,239     5:20 
  29   7052  Pullen, Marcel        23e M    53:53      11,135     5:23 
  30   7071  Wit de, Emiel         24e M    53:58      11,118     5:23 
  31   7074  Schiphorst, Esther     6e V    54:15      11,060     5:25 
  32   7098  Wijnen, Petra          7e V    54:25      11,026     5:26 
  33   7049  Teggeler, Jan-Jaap    25e M    54:41      10,972     5:28 
  34   7076  Krukkert, Gerrit      26e M    54:49      10,946     5:28 
  35   7067  Staal, Hans           27e M    54:57      10,919     5:29 
  36   7058  Schiphorst, Jurgen    28e M    55:48      10,753     5:34 
  37   7079  Tuinstra, Tjerk       29e M    55:50      10,746     5:35 
  38   7080  Mulder, Rob           30e M    56:27      10,629     5:38 
  39   7044  Draaijer, Evert       31e M    56:53      10,548     5:41 
  40   7097  Schaik van, Wiliam    32e M    57:27      10,444     5:44 
  41   7043  Perik, Michelle        8e V    57:39      10,408     5:45 
  42   7072  Schiphorst, Liset      9e V    57:41      10,402     5:46 
  43   7087  Buis, Henk            33e M    57:42      10,399     5:46 
  44   7100  Taneza, Ronald        34e M    57:58      10,351     5:47 
  45   7069  Dirven, Karin         10e V    58:59      10,172     5:53 
  46   7077  Kamps, Martijn        35e M    59:02      10,164     5:54 
  47   7084  Beld, Lisa            11e V    59:21      10,110     5:56 
  48   7073  Schiphorst, Richard   36e M  1:00:02       9,994     6:00 
  49   7095  Verwers, Guus         37e M  1:03:25       9,461     6:20 
  50   7059  Rijmenam van, Theo    38e M  1:03:25       9,461     6:20 
  51   7050  Swennenhuis, Angela   12e V  1:04:30       9,302     6:27 
  52   7063  Veldhuis, Nanoescha   13e V  1:04:32     9,298     6:27 
  53   7061  Morsink, Elles        14e V  1:04:36     9,288     6:27 
  54   7075  Kozijn, Bert          39e M 1:05:31     9,158     6:33 
 55   7093  Veneman, Willy        40e M 1:06:24   9,036     6:38Saturday, January 18, 2014

Gelezen in Agenda van TC Tubantia

Morgen is de dag van de jaarlijkse Winterloop in het Schelfhorstpark. 


Weerbericht voor morgen.

Moet een mooi loopmiddag worden!


Tuesday, January 07, 2014

Winterloop


Over 12 dagen de Winterloop Schelfhorstpark


*******PERSBERICHT **********

Winterloop Schelfhorstpark.

AMELO- Op 19 januari 2014 wordt voor de negende keer de Winterloop Schelfhorstpark gehouden. Bij de start zal de directeur van Huize Friso, de heer Bennie Kraaikamp aanwezig zijn.

De organisatie verwacht het succes van vorig jaar te evaneren.

Vele bekende Almeloërs zullen meelopen. De Almelopers doen mee in de 10 kilometer.

Start 13:30 van de twee en zes kilometer.
Start 14:15 van de vier en tien kilometer.

De wedstrijdspeaker is de heer Erik Dogger.

Inschrijven kan vanaf 12:00 uur tot en met 30 minuten voor aanvang van de te lopen afstand in Huize Friso tegenover het park.

Inschrijfkosten € 3,00

Iedere loper ontvangt na afloop een herdenkingsvaantje. Voor de snelste lopers is er natuurlijk een beker.

De Stichting Schelfhorstpark werkt ook dit jaar weer samen met de atletiekvereniging SISU.
De organisatie is blij dat ook deze keer Huize Friso als ‘gastheer’ zal optreden.

De uitslagen zullen z.s.m. na de wedstrijd bekend worden gemaakt op www.schelfhorstpark.blogspot.com en www.sisu.nl 


    ************Einde bericht.***********************

Eventuele vragen reacties over de uitslagen gaarne mailen naar metameijer@gmail.com 

Thursday, January 02, 2014

Nieuwjaarswens 2014

Ons huis aan huis blad heeft meerdere mensen benaderd om een nieuwjaarswens uit te spreken. Ik mocht ook een wens doen!

Meta Meijer (61), voorzitter Stichting Schelfhorstpark: ‘Mijn wens voor 2014 is dat de negende winterloop op 19 januari in het park een daverend succes zal worden.