Wednesday, October 30, 2013

Green Flag gehesen vandaag 30 oktober '13 om 14:00 uur

Een kleine foto reportage van heden middag tijdens de plechtigheid van het 'hijsen' van de Green Flag.
Wij danken de medewerkers van de afdeling Groen, de wijkwethouder Jan van Marle,  Huize Friso en de vrijwilligers voor de medewerking tijdens het feestje van de Green Flag en de herfstpuzzeltocht.

Klik op onderstaande link voor een foto reportage en beluister gesprekken tussen de wijkwethouder Jan van Marle, de voorzitter van het Schelfhorstpark Meta Meijer, stagiair  Jarno ter Horst en een bijzonder tevreden bewoonster van Huize Friso, mevr. Schreurs. 
Wethouder Jan van Marle spreek de vele toeschouwers toe en feliciteert het park met de zesde Green Flag nominatie. 

De vlag wordt gehesen.

Medewerkers van de gemeente waren ook aanwezig, Harry Schroetenboer, Jan de Jager en wijkcoördinator Wim Izaks.Radio AAfm interviewde de voorzitter van het park. 
De wijkwethouder Jan van Marle werd ook geïnterviewd.  
Namens de Stichting Schelfhorstpark werd de wethouder een bloemetje aangeboden.
Marloes van Duiven, de activiteiten medewerker had dit feestje voor en namens de bewoner van Huize Friso en het Schelfhorstpark tot volle tevredenheid en met succes georganiseerd. Met dank aan alle vrijwilligers die de bewoners hebben geduwd.


Na afloop van de plechtigheid en de herfstpuzzeltocht genieten alle deelnemers van een heerlijk kopje warme chocolademelk met slagroom en een toepasselijk gebakje, 


 zie ook voor meer foto's de link: http://twentsefotosite.nl/

Monday, October 21, 2013

Green Flag wordt officieel uitgereikt

Persbericht.

Green Flag uit Preston weer in top.

ALMELO- Voor het zesde jaar in successie mag de Stichting Schelfhorstpark Almelo de Green Flag weer ophangen. Voor het zesde jaar heeft de Engelse organisatie gemeend het park weer in de prijzen te laten vallen. “ Wij als stichting voelen ons zeer vereerd dat we weer een Green Flag mogen ophangen”, zegt de trotse voorzitter Meta Meijer. Wim Nijkamp, de penningmeester maakt zich zorgen om de toekomst. ‘Er zijn steeds minder middelen beschikbaar om nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Ook de gemeente Almelo zit in zwaar weer. Op de gemeente kunnen we steeds minder een beroep doen.  Alwin van Es, de secretaris voegt er aan toe dat de stichting verheugd is dat de Winterloop 2014 in en om het park in ieder geval door kan gaan.
Wijkwethouder Jan van Marle zal op 30 oktober om 15.00 uur de Green Flag in top hijsen. Voorafgaande is er een herfstpuzzeltocht voor bewoners van Huize Friso waarvoor zich op voorhand al velen hebben aanmeld.
Na afloop is er een informeel samenzijn in Huize Friso. “We dragen dit keer de Green Flag graag op aan de directie en alle bewoners van Huizen Friso, dit vanwege de goede samenwerking in de afgelopen jaren.”

Einde bericht.

Voor de redactie:

Nadere informatie bij Meta Meijer
                                  866251
                                  06 199 63 014
Sunday, July 28, 2013

Green Flag Award 2013 - 1014

Het is weer gelukt , het  Schelfhorstpark, heeft het "The Green Flag Award " certificaat 2013-2014 voor de zesde keer behaald. Een prachtig resultaat voor Almelo.De Stichting Schelfhorstpark feliciteert ook de Goossenmaatspark ,Beeklustpark en het  Dorpspark Bornebroek met de toekenning voor hun park.                       


Goossenmaatspark, Schelfhorstpark en Beeklustpark opnieuw onderscheiden
Dorpspark Bornerbroek krijgt eerste Green Flag Award

Het Dorpspark in Bornerbroek is voor het eerst onderscheiden met de Green Flag Award. Almelo is de enige stad in Nederland die maar liefst vier parken kent, die beloond zijn met een Green Flag Award. De hoge kwaliteitscriteria maken het extra bijzonder dat het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark voor de zesde maal op rij zijn onderscheiden. Het Beeklustpark ontvangt het kwaliteitslabel voor parken voor de tweede achtereenvolgende keer.

Het keurmerk stimuleert parkmanagers om de hoge kwaliteit van het park, duurzaamheid en participatie van bewoners en partners te versterken en te behouden. Parken die aan de standaard voldoen, en dus al eerder werden onderscheiden, zoals het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark, krijgen gedurende het jaar onverwachts bezoek van de jury. Ongeacht het seizoen moet een park dag in dag uit aan hoge kwaliteitscriteria voldoen, onder andere gastvrij, schoon en veilig, milieuvriendelijk maar bijvoorbeeld ook de mate waarin gebruikers bij het park worden betrokken. Eventuele oude landschapselementen moeten zoveel mogelijk in stand zijn gehouden.

Dorpspark Bornerbroek
Het Dorpspark Bornerbroek werd in 2012 officieel geopend, zes jaar nadat het plan voor een park was opgenomen in de door bewoners van Bornerbroek opgestelde dorpsvisie. Het park is een initiatief van vrijwilligers en wordt ook grotendeels door hen onderhouden. Het park werd gerealiseerd door bijdragen van onder meer de Europese Unie, provincie Overijssel, Regio Twente, gemeente Almelo en een groot aantal bedrijven en instanties. De voormalige parochietuin is inmiddels een volwaardig park met naast speciale bomen, bloemperken en paden een muziekpodium, kruiden- en vlindertuin, speeltoestellen en meubilair. Het park is aangesloten op het wandelpadennetwerk van Bornerbroek.

Samenwerking
De stichting Almelo Parkstad beheert het Beeklustpark, in samenwerking met de gemeente. De stichting werkt veel samen met de nabijgelegen Stadsboerderij en de Activiteitengroep Beeklust, wat door de jury van de Green Flag Award op waarde wordt geschat. Het Goossenmaatspark en Schelfhorstpark winnen de Award voor de zesde maal op rij, en weten de kwaliteitseisen die de Green Flag Award stelt, opnieuw vast te houden.

Verbetering van parken
De Green Flag Award is een Brits initiatief van zowel The Civic Trust als de Communities and Local Government (CLG). De instantie zet zich in voor verbetering van parken en schonere leefgebieden. In 1996 werd in Groot-Brittannië de eerste Green Flag Award toegekend. Inmiddels worden parken in heel Europa beoordeeld door juryleden, waaronder één uit Almelo. Dit jurylid is het enige niet-Britse jurylid. Naast Almelo kennen ook Hengelo, Enschede en Nordhorn parken met een Green Flag Award.


Tuesday, July 02, 2013

Secretaris Alwin van Es

Onze secretaris Alwin van Es en zijn vrouw Jo zijn op 1 juli 2013 60 jaar gehuwd.
Burgemeest Jon Hermans-Vloedbelt brengt namen de Gemeente Almelo de felicitatie en een prachtig boeket  bloemen mee!

 Hartelijke felicitaties van de leden van Stichting Schelfhorstpark!

Friday, April 26, 2013

Koninklijke Onderscheiding voor secretaris Alwin van ES


Alwin kreeg een Koninklijk onderscheid voor zijn vele vrijwilligerswerk. Hij is al jaren secretatis van onze stichting. Hartelijk Gefeliciteerd Alwin!

Thursday, March 21, 2013

Kinderwensboom

Nabij het Schelfhorstpark, de fietsttunnel staat een boom genaamd "Kinderwensboom" deze boom miste enkel jaren het bijbehorende naam plaatje. Dit is ism met de Gemeente Almelo heden hersteld.

Wednesday, March 20, 2013

Boomfeestdag in het Schelfhorstpark

Een impressie van een zeer koude boomfeestplantdag.