Tuesday, May 17, 2011

Geplaatst op de informatieborden in het Schelfhorstpark

Wij vinden de borden erg mooi maar de manier waarop ze zijn geplaatst vinden wij minder. lees onderstaande brief aan de gemeente hierover maar eens.
Almelo, 13-05-2011

Aan het College van Burgemeester en wethouders

Postbus 5100

7600 GC Almelo

Betreft: infoborden Schelfhorstpark

Geacht College,

Zoals bekend heeft onze stichting enige jaren geleden drie informatieborden bij de ingangen van het Schelfhorstpark geplaatst met uw toestemming. Dit met als doel om daar als Stichting Schelfhorstpark informatie op kwijt te kunnen , en (niet onbelangrijk) om derden in de gelegenheid te stellen hun informatie op te plakken.

Tot op heden heeft dit goed gewerkt.

Schetst onze verbazing dat de gemeente Almelo de vrije ruimte op de drie borden volledig en permanent in gebruik heeft genomen. Wij zijn hier ontstemd over. Nu worden anderen belemmerd in het aankondigen van evenementen, wedstrijden en aankondigingen van burgers over verloren voorwerpen, zoekgeraakt dieren, enz.

Graag vernemen wij van U waarom u niet de moeite heeft willen nemen om samen met onze stichting naar een goede oplossing te zoeken. Deze handelswijze is niet in overeenstemming met het samenwerkingsverband tussen de gemeente en onze stichting.

Mochten wij binnen 14 dagen geen antwoord van u hebben op onze brief, dan zullen wij de door u aangebrachte borden verwijderen.

Namens het dagelijks bestuur van de Stichting Schelfhorstpark.

A.R. van Es

Secretaris

Weldam 30

7608 BT Almelo