Monday, July 27, 2015

Rotaryclub Almelo heeft op 6 juli weer een aantal ballonnen laten opstijgen in het Schelfhorstpark


 Wat een mooi plaatje hé boven Almelo?
We wensen de ballonvaarders een mooie avond toe en we danken ze voor hun steun aan het goede doel van dit jaar: kansarme kinderen laten zwemmen deze zomer!


En dat allemaal in onze mooie Schelfhorstpark.

Vechtvliegeren in het Schelfhorstpark 26 juli 2015


In het Schelfhorstpark worden regelmatig luchtgevechten geleverd van een Indonesische vereniging  waarbij de de verliezende vlieger ter aarde stort. Het is zoals je kunt zien een gezellige familie gebeuren.


foto's van de Geleraaf.nl 

Tuesday, May 05, 2015

Vernielingen in het park.

Wie deze zinloze vernieling op zijn/haar conto wil schrijven weet ik niet. Maar het heeft weer gemeenschapsgeld gekost om het te repareren.

Een vette onvoldoende voor deze zinloze actie.

 Beide borden zijn dankzij de Gemeente Almelo weer gerepareerd.

De vitrines worden weer beplakt met informatie. 
Raadsbesluit van 8 september 2010, houdende vaststelling van de Algemeen Plaatselijke Verordening. 

2:57  Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen: 

a. binnen de bebouwde kom op de weg zonder dat die hond aangelijnd is; 

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelweide of trapveld of op een andere door het college aangewezen plaats; 

c. op de weg zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk
dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen. 
2. Het in het eerste lid, onder a, gestelde verbod geldt niet in gebieden die door het college
zijn aangewezen als hondenuitlaatgebieden. 
3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of
houder  van een hond zich vanwege zijn handicap door een blindengeleide- of hulphond
laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een
eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot
blindengeleide- of hulphond.
4. Het college kan buiten de bebouwde kom gebieden aanwijzen waar een verplichting
geldt tot het aanlijnen van de hond.
Artikel 2:58 Verontreiniging door honden
1. De eigenaar of houder van een hond is verplicht ervoor te zorgen dat die hond zich niet
van uitwerpselen ontdoet op wegen binnen de bebouwde kom. 
2. De strafbaarheid wegens overtreding van het in het eerste lid gestelde gebod wordt
opgeheven:
a. indien de eigenaar of houder van de hond er zorg voor draagt dat de uitwerpselen
onmiddellijk worden verwijderd;
b. op plaatsen die door het college zijn aangewezen als hondenuitlaatstroken;
c. in gebieden die krachtens artikel 2:57, lid 2, door het college zijn aangewezen als
hondenuitlaatgebieden.
3. De eigenaar of houder van een hond is verplicht op eerste vordering van een ambtenaar,
belast met de zorg voor de naleving van het in dit artikel bepaalde, aan te tonen dat hij
bij het uitlaten van de hond een deugdelijk opruimmiddel bij zich heeft, dat gezien de
vorm en constructie als zodanig geschikt is voor het verwijderen van uitwerpselen.
4. De strafbaarheid van de geboden genoemd in het eerste lid en derde lid gelden niet
voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een
blindengeleide- of hulphond laat begeleiden en de hond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot blindengeleide- of hulphond.


Rood ingekleurd ; Geen toegang voor honden.
Groen ingekleurd ; Honden los/niet aangelijnd toegestaan.

In het overige gedeelte van het park; ten alle tijden moeten honden aangelijnd zijn.

Wednesday, January 28, 2015

Friday, January 23, 2015

Beker verloren?


Wie is per ongeluk deze warm/koud houder beker verloren tijdens de Winterloop van afgelopen zondag 18 januari, graag bellen op 0546-866251

Tuesday, January 13, 2015

Diverse persberichten voor de 10de Winterloop op 18 januari

Schelfhorstpark geeft twee vrijkaartjes weg voor deelname aan de Winterloop

Het Schelfhorstpark stelt twee gratis startbewijzen beschikbaar voor de winnaars van de "WINACTIE"van Almelo Promotion voor de Winterloop in het park.  Deze tekst komt van de link:  Uit in Almelo
>>>>>WINACTIE!!!<<<<<
We zijn lekker op dreef, daarom nu een nieuwe winactie! Wellicht geeft dit jou wel een duwtje in de goeie richting bij het waarmaken van je goede voornemens van dit jaar. Je maakt namelijk kans op 2 startbewijzen voor de Winterloop Schelfhorst op 18 januari! Wat moet je doen?

1.) Like dit bericht

2.) Vertel ons met wie jij sportief dit jaar in wilt gaan


Eind deze week maken wij de winnaar bekend, dus houd onze pagina in de gaten. Wie weet ben jij wel de gelukkige winnaar!


Deze prijs is mede mogelijk gemaakt door Stichting Schelfhorstpark en Atletiekvereniging Sisu.