Sunday, October 29, 2006

In Memoriam

Ons bereikte het droevige bericht dat op 26 oktober John Maurits is overleden.
John heeft bij talloze evenementen in ons park zijn tomeloze inzet getoond. Wij verliezen in John een fantastische vrijwilliger.
Ons medeleven gaat uit naar zijn echtgenote Elisabeth, kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden,