Sunday, July 28, 2013

Green Flag Award 2013 - 1014

Het is weer gelukt , het  Schelfhorstpark, heeft het "The Green Flag Award " certificaat 2013-2014 voor de zesde keer behaald. Een prachtig resultaat voor Almelo.De Stichting Schelfhorstpark feliciteert ook de Goossenmaatspark ,Beeklustpark en het  Dorpspark Bornebroek met de toekenning voor hun park.                       


Goossenmaatspark, Schelfhorstpark en Beeklustpark opnieuw onderscheiden
Dorpspark Bornerbroek krijgt eerste Green Flag Award

Het Dorpspark in Bornerbroek is voor het eerst onderscheiden met de Green Flag Award. Almelo is de enige stad in Nederland die maar liefst vier parken kent, die beloond zijn met een Green Flag Award. De hoge kwaliteitscriteria maken het extra bijzonder dat het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark voor de zesde maal op rij zijn onderscheiden. Het Beeklustpark ontvangt het kwaliteitslabel voor parken voor de tweede achtereenvolgende keer.

Het keurmerk stimuleert parkmanagers om de hoge kwaliteit van het park, duurzaamheid en participatie van bewoners en partners te versterken en te behouden. Parken die aan de standaard voldoen, en dus al eerder werden onderscheiden, zoals het Goossenmaatspark en het Schelfhorstpark, krijgen gedurende het jaar onverwachts bezoek van de jury. Ongeacht het seizoen moet een park dag in dag uit aan hoge kwaliteitscriteria voldoen, onder andere gastvrij, schoon en veilig, milieuvriendelijk maar bijvoorbeeld ook de mate waarin gebruikers bij het park worden betrokken. Eventuele oude landschapselementen moeten zoveel mogelijk in stand zijn gehouden.

Dorpspark Bornerbroek
Het Dorpspark Bornerbroek werd in 2012 officieel geopend, zes jaar nadat het plan voor een park was opgenomen in de door bewoners van Bornerbroek opgestelde dorpsvisie. Het park is een initiatief van vrijwilligers en wordt ook grotendeels door hen onderhouden. Het park werd gerealiseerd door bijdragen van onder meer de Europese Unie, provincie Overijssel, Regio Twente, gemeente Almelo en een groot aantal bedrijven en instanties. De voormalige parochietuin is inmiddels een volwaardig park met naast speciale bomen, bloemperken en paden een muziekpodium, kruiden- en vlindertuin, speeltoestellen en meubilair. Het park is aangesloten op het wandelpadennetwerk van Bornerbroek.

Samenwerking
De stichting Almelo Parkstad beheert het Beeklustpark, in samenwerking met de gemeente. De stichting werkt veel samen met de nabijgelegen Stadsboerderij en de Activiteitengroep Beeklust, wat door de jury van de Green Flag Award op waarde wordt geschat. Het Goossenmaatspark en Schelfhorstpark winnen de Award voor de zesde maal op rij, en weten de kwaliteitseisen die de Green Flag Award stelt, opnieuw vast te houden.

Verbetering van parken
De Green Flag Award is een Brits initiatief van zowel The Civic Trust als de Communities and Local Government (CLG). De instantie zet zich in voor verbetering van parken en schonere leefgebieden. In 1996 werd in Groot-Brittannië de eerste Green Flag Award toegekend. Inmiddels worden parken in heel Europa beoordeeld door juryleden, waaronder één uit Almelo. Dit jurylid is het enige niet-Britse jurylid. Naast Almelo kennen ook Hengelo, Enschede en Nordhorn parken met een Green Flag Award.


Tuesday, July 02, 2013

Secretaris Alwin van Es

Onze secretaris Alwin van Es en zijn vrouw Jo zijn op 1 juli 2013 60 jaar gehuwd.
Burgemeest Jon Hermans-Vloedbelt brengt namen de Gemeente Almelo de felicitatie en een prachtig boeket  bloemen mee!

 Hartelijke felicitaties van de leden van Stichting Schelfhorstpark!