Saturday, February 25, 2006

Bericht uit Twente Vandaag,.... welke politieke partij sluit zich aan bij de strijd tegen hondenpoep?
Ludieke actie LA in het park

Gisteren om precies 14:00 uur arriveerden de fractieleden van Leefbaar Almelo. Zij hadden plastic handschoenen, schoppen en vuilniszakken meegenomen. Ze waren goed voorbereid op de schoonmaak actie in het park. Er is ook heel wat hondenuitwerpselen verwijderd. Wij de leden van de stichting hadden de vlag uitgestoken, koffie en koek meegenomen.

Er waren veel hondenliefhebbers aanwezig in het park. Helaas lieten zij allemaal hun honden loslopen daar waar het niet mag. Ondanks gesprekken die wij het hun aanknopte waren ze niet van plan om hun honden aan te lijnen. De meeste gaven als argument dat ‘hun honden niet poept op het terrein’, ook zeiden ze dat ‘iedereen laat de hond hier loslopen.’ Tijdens een van deze gesprekken werd onze Marianne bijna omver geworpen door een van deze loslopende honden. Wij hopen dat ‘het gezag’ optreedt om duidelijk te maken dat het niet mag.

Tuesday, February 21, 2006

Bericht op Geleraaf

Geleraaf 20-02-2006

Leefbaar Almelo helpt parken uit de stront

Onder het motto “Leefbaar, leefbaarder, leefbaarst” start Leefbaar Almelo een
nieuwe actie. In de toekomst is er maandelijks een activiteit in de gemeente Almelo.
Dus ook in Bornerbroek en Aadorp.
Vrijdag 24 februari 2006 start Leefbaar Almelo in het Schelfhorstpark. De partij zal
vanaf 14.00 uur een route maken door het Schelfhorstpark om de rommel, en met
name hondenpoep, op te ruimen. Buurtbewoners worden hierbij uitgenodigd om
hieraan mee te doen zodat het park er weer “leefbaar” uit ziet. Schoonmaakmateriaal
is aanwezig. Verzamelen om 14.00 uur bij de parkeerplaats aan het Buitenhof!

Vrijdagmiddag 3 maart om 14.00 uur gaat Leefbaar Almelo aan de slag in het
Goossenmaatspark.
Komt allen en help mee!

Vrijdagmiddag 24 februari zal Leefbaar Almelo een opruimactie houden in ons park. Zij zullen er om ongeveer 14.00 uur zijn. Wij als Stichting Schelfhorstpark zijn blij met deze politieke aandacht voor de hondenpoepproblematiek in ons park. Wij zullen er dan ook bij zijn.

Sunday, February 12, 2006

De aanhouder wint.

Blijkbaar vinden sommige mensen het nodig om onze mededelingen te verwijderen. Hindert niet, wij hebben een grote voorraad van foto's en een geweldige lamineerapparaat. Wij houden u op de hoogte en hopen dat de mensen er zich iets van zullen aantrekken. Ook hopen wij dat er door de bevoegde autoriteiten opgetreden zal worden. Gemeente Almelo help ons en de parkbezoekers om iets tegen deze overlast te doen.

Thursday, February 09, 2006

Donderdag 9 gebruari 2006Het hondenpoep probleem krijgt veel aandacht in de Media. Dat is goed. Nu zullen de gezaghebbende instanties toch handhavingacties ondernemen….!

Wednesday, February 08, 2006

Woensdag 8 februari 2006Deze paal bij de ingang van het Schelfhorstpark geeft aan dat honden aangelijnd moeten zijn.
Er stond er ook een bij de hoofdingang........is er zeker afgewaaid... of zo!
Vanavond weer een nieuwe poster opgehangen. Deze keer met vier nietjes vast gezet, kan er niet zo gemakkelijk afwaaien.

Monday, February 06, 2006

Thursday, February 02, 2006

2 februari 2006

Vandaag hebben we een ingezonden brief naar de media verzonden. Wij hopen dat de hondenbezitters die het prachtige Schelfhorstpark bezoeken zich realiseren dat door niet de regels in acht te nemen andere bezoekers overlast bezorgen. Wij hopen dat het niet meer zal gebeuren.
Schelfhorstpark wordt drollenpark.

Sinds twee jaar organiseren wij tal van activiteiten in het Schelfhorstpark We constateren een toenemend bezoekersaantal. Ook nemen wij een steeds groter aantal hondendrollen waar. Ons evenemententerrein wordt steeds meer gebruikt als hondenuitlaatgebied. De honden worden zelfs met auto’s aangevoerd om in het park uitgelaten te worden.

Blijkbaar is onvoldoende bekend dat slechts een deel van het park als hondenuitlaatebied is aangewezen. Daar mogen de honden rennen en drollen. Men dient het wel op te ruimen. Op het evenementendeel mag dat absoluut niet. Daar dient de hond aangelijnd te zijn zoals de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) dat voorschrijft. We hebben de indruk dat de gemeente onvoldoende controleert op haar eigen beleid. En nu gaan de hondentoiletten ook nog weg. Wij verwachten dat er een oplossing komt en dus een einde komt aan de overlast die velen ondervinden van de hondenpoep. Het is vies, smerig en een bedreiging voor de volksgezondheid. Wij willen een hondenpoepvrij park zodat de bezoekers van ons volgend evenement drolvrij kunnen genieten.

Namens de Stichting Schelfhorstpark

Almelo.

Meta Meijer