Thursday, March 21, 2013

Kinderwensboom

Nabij het Schelfhorstpark, de fietsttunnel staat een boom genaamd "Kinderwensboom" deze boom miste enkel jaren het bijbehorende naam plaatje. Dit is ism met de Gemeente Almelo heden hersteld.

Wednesday, March 20, 2013

Boomfeestdag in het Schelfhorstpark

Een impressie van een zeer koude boomfeestplantdag.

Monday, March 11, 2013

De "Green Flag 2011 - 2012 " hangt fier in top.

De Green Flag was in 2012 weer toegekend aan het Schelfhorstpark. 

Meta Meijer en Harry Schroetenboer.
Even controleren of de vlag goed wordt opgehangen.

Met veel genoegen werd 11 maart  werd de Green Flag door de voorzitter van de Stichting Schelfhorstpark  opgehangen.

Harry Schroetenboer, medewerker Gemeente Almelo.Harry Schroetenboer en Jan de Jager, medewerkers van de Gemeente Almelo zorgen dat de ophanging van de vlag weer keurig wordt afgesloten.
Nu maar afwachten op of we in 2013 weer "in de Prijzen" vallen!

Boomplant

Sunday, March 03, 2013